Mẫu nhà đẹp giá rẻ

Mẫu nhà vẽ sẵn giá rẻ (Homeplan) là dịch vụ cung cấp các bản vẽ mẫu có sẵn. Thay vì phải mất thời gian thiết kế và trả một chi phí cao thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều, cả về tiền bạc lẫn thời gian. Ưu điểm:
 • Hồ sơ có sẵn, có thể lấy ngay lập tức
 • Chi phí rất rẻ, chỉ bằng khoảng 20% so với thiết kế mới
 • Hồ sơ đã được kiểm nghiệm thực tế, vì đã được sử dụng để xây nhà

Mẫu nhà HP73

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 23m
 • Diện tích mặt sàn: 115.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,840,000đ

Mẫu nhà HP53

 • Chiều rộng nhà: 3.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.3m
 • Diện tích mặt sàn: 22.6m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,602,845đ

Mẫu nhà HP44

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 75.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,400,000đ

Mẫu nhà HP72

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 23m
 • Diện tích mặt sàn: 115.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,840,000đ

Mẫu nhà HP61

 • Chiều rộng nhà: 6.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.1m
 • Diện tích mặt sàn: 71.0m2
 • Số tầng: 7
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 5,022,864đ

Mẫu nhà HP43

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9.1m
 • Diện tích mặt sàn: 36.4m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,338,000đ

Mẫu nhà HP107

 • Chiều rộng nhà: 5.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.4m
 • Diện tích mặt sàn: 58.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,796,640đ

Mẫu nhà HP101

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15.7m
 • Diện tích mặt sàn: 62.8m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,960,800đ

Mẫu nhà HP49

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17m
 • Diện tích mặt sàn: 85.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,032,000đ

Mẫu nhà HP13

 • Chiều rộng nhà: 6.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.6m
 • Diện tích mặt sàn: 83.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,730,862đ

Mẫu nhà HP114

 • Chiều rộng nhà: 5.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.3m
 • Diện tích mặt sàn: 52.5m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,591,080đ

Mẫu nhà HP104

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 18m
 • Diện tích mặt sàn: 90.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,940,000đ

Mẫu nhà HP80

 • Chiều rộng nhà: 6.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 68.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,801,800đ

Mẫu nhà HP75

 • Chiều rộng nhà: 8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.4m
 • Diện tích mặt sàn: 91.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,806,840đ

Mẫu nhà HP99

 • Chiều rộng nhà: 18.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.8m
 • Diện tích mặt sàn: 142.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,573,044đ

Mẫu nhà HP92

 • Chiều rộng nhà: 5.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.4m
 • Diện tích mặt sàn: 57.2m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,691,800đ

Mẫu nhà HP66

 • Chiều rộng nhà: 10.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 6.8m
 • Diện tích mặt sàn: 71.4m2
 • Số tầng: 7
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD
 • Đơn giá: 6,118,470đ

Mẫu nhà HP12

 • Chiều rộng nhà: 5.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 87.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,832,000đ

Mẫu nhà HP110

 • Chiều rộng nhà: 7.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17m
 • Diện tích mặt sàn: 127.5m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD
 • Đơn giá: 7,171,875đ

Mẫu nhà HP79

 • Chiều rộng nhà: 7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.3m
 • Diện tích mặt sàn: 86.1m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,029,860đ

Mẫu nhà HP89

 • Chiều rộng nhà: 8.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15.6m
 • Diện tích mặt sàn: 134.2m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,580,416đ

Mẫu nhà HP26

 • Chiều rộng nhà: 5.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.7m
 • Diện tích mặt sàn: 60.8m2
 • Số tầng: 7
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,532,920đ

Mẫu nhà HP21

 • Chiều rộng nhà: 3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 30.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,050,000đ

Mẫu nhà HP78

 • Chiều rộng nhà: 4.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9m
 • Diện tích mặt sàn: 43.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,255,200đ

Mẫu nhà HP15

 • Chiều rộng nhà: 5.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13m
 • Diện tích mặt sàn: 70.2m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,859,000đ

Mẫu nhà HP86

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 18m
 • Diện tích mặt sàn: 90.0m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,320,000đ

Mẫu nhà HP77

 • Chiều rộng nhà: 11.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 8m
 • Diện tích mặt sàn: 94.4m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,431,800đ

Mẫu nhà HP71

 • Chiều rộng nhà: 17.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 6.7m
 • Diện tích mặt sàn: 118.6m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,834,620đ

Mẫu nhà HP96

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16m
 • Diện tích mặt sàn: 80.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,860,000đ

Mẫu nhà HP56

 • Chiều rộng nhà: 3.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14.4m
 • Diện tích mặt sàn: 54.7m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,613,680đ

Mẫu nhà HP105

 • Chiều rộng nhà: 9m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.8m
 • Diện tích mặt sàn: 97.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,727,080đ

Mẫu nhà HP81

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 19m
 • Diện tích mặt sàn: 95.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,284,000đ

Mẫu nhà HP76

 • Chiều rộng nhà: 5.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.9m
 • Diện tích mặt sàn: 60.7m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,037,041đ

Mẫu nhà HP70

 • Chiều rộng nhà: 15.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7m
 • Diện tích mặt sàn: 109.9m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,667,300đ

Mẫu nhà HP41

 • Chiều rộng nhà: 3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12m
 • Diện tích mặt sàn: 36.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,024,000đ

Mẫu nhà HP23

 • Chiều rộng nhà: 3.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14.7m
 • Diện tích mặt sàn: 54.4m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc
 • Đơn giá: 2,831,153đ

Mẫu nhà HP54

 • Chiều rộng nhà: 4.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.1m
 • Diện tích mặt sàn: 33.4m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,941,155đ

Mẫu nhà HP47

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.5m
 • Diện tích mặt sàn: 67.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,582,875đ

Mẫu nhà HP39

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12m
 • Diện tích mặt sàn: 48.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,099,600đ

Mẫu nhà HP29

 • Chiều rộng nhà: 3.45m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.4m
 • Diện tích mặt sàn: 35.9m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 3,991,680đ

Mẫu nhà HP22

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16.9m
 • Diện tích mặt sàn: 67.6m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,133,600đ

Mẫu nhà HP103

 • Chiều rộng nhà: 5.3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 74.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,759,840đ

Mẫu nhà HP98

 • Chiều rộng nhà: 5.3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9.9m
 • Diện tích mặt sàn: 52.5m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,542,805đ

Mẫu nhà HP109

 • Chiều rộng nhà: 7.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12m
 • Diện tích mặt sàn: 93.6m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,912,000đ

Mẫu nhà HP97

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.4m
 • Diện tích mặt sàn: 29.6m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,822,400đ

Mẫu nhà HP87

 • Chiều rộng nhà: 4.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 19m
 • Diện tích mặt sàn: 91.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,162,400đ

Mẫu nhà HP50

 • Chiều rộng nhà: 3.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.5m
 • Diện tích mặt sàn: 33.6m2
 • Số tầng: 6
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,160,080đ

Mẫu nhà HP37

 • Chiều rộng nhà: 4.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 42.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,590,000đ

Mẫu nhà HP25

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15.7m
 • Diện tích mặt sàn: 62.8m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc
 • Đơn giá: 2,417,580đ

Mẫu nhà HP34

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15.2m
 • Diện tích mặt sàn: 76.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,902,600đ

Mẫu nhà HP14

 • Chiều rộng nhà: 5.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 8m
 • Diện tích mặt sàn: 41.6m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,197,600đ

Mẫu nhà HP100

 • Chiều rộng nhà: 6.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 4.6m
 • Diện tích mặt sàn: 28.1m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,386,945đ

Mẫu nhà HP95

 • Chiều rộng nhà: 3.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17.4m
 • Diện tích mặt sàn: 59.2m2
 • Số tầng: 7
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,498,956đ

Mẫu nhà HP65

 • Chiều rộng nhà: 4.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 5.2m
 • Diện tích mặt sàn: 23.9m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,246,392đ

Mẫu nhà HP38

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17.6m
 • Diện tích mặt sàn: 88.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,331,000đ

Mẫu nhà HP102

 • Chiều rộng nhà: 4.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 24m
 • Diện tích mặt sàn: 108.0m2
 • Số tầng: 1
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,570,400đ

Mẫu nhà HP42

 • Chiều rộng nhà: 3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11m
 • Diện tích mặt sàn: 33.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,185,000đ

Mẫu nhà HP24

 • Chiều rộng nhà: 3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 45.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,320,000đ

Mẫu nhà HP55

 • Chiều rộng nhà: 5.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 5.8m
 • Diện tích mặt sàn: 33.1m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,931,390đ

Mẫu nhà HP48

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 56.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,220,000đ

Mẫu nhà HP31

 • Chiều rộng nhà: 5.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.7m
 • Diện tích mặt sàn: 63.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,741,068đ

Từ khóa trang: mẫu nhà, mẫu nhà đẹp, nhà đẹp, bản vẽ nhà, thiết kế nhà, hồ sơ nhà, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, bản vẽ thiết kế, bán mẫu nhà, mua mẫu nhà, homeplan, mẫu nhà vietaa, mẫu nhà giá rẻ