Mẫu nhà đẹp giá rẻ

Mẫu nhà vẽ sẵn giá rẻ (Homeplan) là dịch vụ cung cấp các bản vẽ mẫu có sẵn. Thay vì phải mất thời gian thiết kế và trả một chi phí cao thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều, cả về tiền bạc lẫn thời gian. Ưu điểm:
 • Hồ sơ có sẵn, có thể lấy ngay lập tức
 • Chi phí rất rẻ, chỉ bằng khoảng 20% so với thiết kế mới
 • Hồ sơ đã được kiểm nghiệm thực tế, vì đã được sử dụng để xây nhà

Mẫu nhà HP8

 • Chiều rộng nhà: 8.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9m
 • Diện tích mặt sàn: 78.3m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,814,100đ

Mẫu nhà HP35

 • Chiều rộng nhà: 11.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.3m
 • Diện tích mặt sàn: 153.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,390,377đ

Mẫu nhà HP62

 • Chiều rộng nhà: 7.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 107.8m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,963,710đ

Mẫu nhà HP63

 • Chiều rộng nhà: 10.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.6m
 • Diện tích mặt sàn: 124.1m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,117,934đ

Mẫu nhà HP94

 • Chiều rộng nhà: 8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.7m
 • Diện tích mặt sàn: 93.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,659,040đ

Mẫu nhà HP106

 • Chiều rộng nhà: 10.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.3m
 • Diện tích mặt sàn: 143.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,578,280đ

Mẫu nhà HP111

 • Chiều rộng nhà: 11.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13m
 • Diện tích mặt sàn: 153.4m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,841,800đ

Mẫu nhà HP120

 • Chiều rộng nhà: 9.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 97.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,319,000đ

Mẫu nhà HP6

 • Chiều rộng nhà: 11.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.3m
 • Diện tích mặt sàn: 153.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,829,650đ

Mẫu nhà HP11

 • Chiều rộng nhà: 12.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.9m
 • Diện tích mặt sàn: 162.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,481,003đ

Mẫu nhà HP20

 • Chiều rộng nhà: 11m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 110.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,984,500đ

Mẫu nhà HP27

 • Chiều rộng nhà: 9.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.4m
 • Diện tích mặt sàn: 107.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,957,662đ

Mẫu nhà HP46

 • Chiều rộng nhà: 10.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.9m
 • Diện tích mặt sàn: 138.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc
 • Đơn giá: 3,534,745đ

Mẫu nhà HP69

 • Chiều rộng nhà: 10.9m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9.8m
 • Diện tích mặt sàn: 106.8m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,908,898đ

Mẫu nhà HP85

 • Chiều rộng nhà: 11.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16m
 • Diện tích mặt sàn: 177.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,623,320đ

Mẫu nhà HP108

 • Chiều rộng nhà: 12m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.3m
 • Diện tích mặt sàn: 159.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 7,009,200đ

Mẫu nhà HP9

 • Chiều rộng nhà: 4.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 63.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD
 • Đơn giá: 3,740,850đ

Mẫu nhà HP13

 • Chiều rộng nhà: 6.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.6m
 • Diện tích mặt sàn: 83.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,730,862đ

Mẫu nhà HP18

 • Chiều rộng nhà: 9.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.2m
 • Diện tích mặt sàn: 115.9m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,829,300đ

Mẫu nhà HP45

 • Chiều rộng nhà: 8.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.5m
 • Diện tích mặt sàn: 113.4m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD
 • Đơn giá: 4,897,530đ

Mẫu nhà HP51

 • Chiều rộng nhà: 8.9m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14.6m
 • Diện tích mặt sàn: 129.9m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,208,380đ

Mẫu nhà HP70

 • Chiều rộng nhà: 15.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7m
 • Diện tích mặt sàn: 109.9m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,667,300đ

Mẫu nhà HP75

 • Chiều rộng nhà: 8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.4m
 • Diện tích mặt sàn: 91.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,806,840đ

Mẫu nhà HP76

 • Chiều rộng nhà: 5.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.9m
 • Diện tích mặt sàn: 60.7m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,037,041đ

Mẫu nhà HP83

 • Chiều rộng nhà: 6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 20m
 • Diện tích mặt sàn: 120.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,079,000đ

Mẫu nhà HP90

 • Chiều rộng nhà: 8.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14.6m
 • Diện tích mặt sàn: 118.3m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,893,020đ

Mẫu nhà HP96

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16m
 • Diện tích mặt sàn: 80.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,860,000đ

Mẫu nhà HP99

 • Chiều rộng nhà: 18.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.8m
 • Diện tích mặt sàn: 142.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,573,044đ

Mẫu nhà HP105

 • Chiều rộng nhà: 9m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.8m
 • Diện tích mặt sàn: 97.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,727,080đ

Mẫu nhà HP112

 • Chiều rộng nhà: 11.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.8m
 • Diện tích mặt sàn: 90.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,142,960đ

Mẫu nhà HP117

 • Chiều rộng nhà: 5.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 85.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,008,500đ

Mẫu nhà HP119

 • Chiều rộng nhà: 13.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16.7m
 • Diện tích mặt sàn: 218.8m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 8,606,790đ

Mẫu nhà HP10

 • Chiều rộng nhà: 7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 105.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,535,000đ

Mẫu nhà HP25

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15.7m
 • Diện tích mặt sàn: 62.8m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc
 • Đơn giá: 2,417,580đ

Mẫu nhà HP47

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.5m
 • Diện tích mặt sàn: 67.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,582,875đ

Mẫu nhà HP87

 • Chiều rộng nhà: 4.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 19m
 • Diện tích mặt sàn: 91.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,162,400đ

Mẫu nhà HP91

 • Chiều rộng nhà: 15.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9.9m
 • Diện tích mặt sàn: 150.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,762,960đ

Mẫu nhà HP2

 • Chiều rộng nhà: 8.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.5m
 • Diện tích mặt sàn: 96.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,857,870đ

Mẫu nhà HP7

 • Chiều rộng nhà: 7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 98.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,871,100đ

Mẫu nhà HP32

 • Chiều rộng nhà: 8.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.3m
 • Diện tích mặt sàn: 99.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,886,504đ

Từ khóa trang: mẫu nhà, mẫu nhà đẹp, nhà đẹp, bản vẽ nhà, thiết kế nhà, hồ sơ nhà, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, bản vẽ thiết kế, bán mẫu nhà, mua mẫu nhà, homeplan, mẫu nhà vietaa, mẫu nhà giá rẻ