Mẫu nhà đẹp giá rẻ

Mẫu nhà vẽ sẵn giá rẻ (Homeplan) là dịch vụ cung cấp các bản vẽ mẫu có sẵn. Thay vì phải mất thời gian thiết kế và trả một chi phí cao thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều, cả về tiền bạc lẫn thời gian. Ưu điểm:
 • Hồ sơ có sẵn, có thể lấy ngay lập tức
 • Chi phí rất rẻ, chỉ bằng khoảng 20% so với thiết kế mới
 • Hồ sơ đã được kiểm nghiệm thực tế, vì đã được sử dụng để xây nhà

Mẫu nhà HP8

 • Chiều rộng nhà: 8.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9m
 • Diện tích mặt sàn: 78.3m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,814,100đ

Mẫu nhà HP30

 • Chiều rộng nhà: 11.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.4m
 • Diện tích mặt sàn: 118.6m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,968,160đ

Mẫu nhà HP35

 • Chiều rộng nhà: 11.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.3m
 • Diện tích mặt sàn: 153.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,390,377đ

Mẫu nhà HP52

 • Chiều rộng nhà: 9.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12m
 • Diện tích mặt sàn: 110.4m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,674,400đ

Mẫu nhà HP62

 • Chiều rộng nhà: 7.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 107.8m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,963,710đ

Mẫu nhà HP63

 • Chiều rộng nhà: 10.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.6m
 • Diện tích mặt sàn: 124.1m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,117,934đ

Mẫu nhà HP94

 • Chiều rộng nhà: 8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.7m
 • Diện tích mặt sàn: 93.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,659,040đ

Mẫu nhà HP106

 • Chiều rộng nhà: 10.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.3m
 • Diện tích mặt sàn: 143.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,578,280đ

Mẫu nhà HP111

 • Chiều rộng nhà: 11.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13m
 • Diện tích mặt sàn: 153.4m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,841,800đ

Mẫu nhà HP120

 • Chiều rộng nhà: 9.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 97.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,319,000đ

Mẫu nhà HP6

 • Chiều rộng nhà: 11.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.3m
 • Diện tích mặt sàn: 153.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,829,650đ

Mẫu nhà HP11

 • Chiều rộng nhà: 12.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.9m
 • Diện tích mặt sàn: 162.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,481,003đ

Mẫu nhà HP16

 • Chiều rộng nhà: 10.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13m
 • Diện tích mặt sàn: 131.3m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 6,025,950đ

Mẫu nhà HP17

 • Chiều rộng nhà: 11.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.4m
 • Diện tích mặt sàn: 137.6m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 7,655,040đ

Mẫu nhà HP20

 • Chiều rộng nhà: 11m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 110.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,984,500đ

Mẫu nhà HP27

 • Chiều rộng nhà: 9.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.4m
 • Diện tích mặt sàn: 107.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,957,662đ

Mẫu nhà HP43

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9.1m
 • Diện tích mặt sàn: 36.4m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,338,000đ

Mẫu nhà HP44

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 75.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,400,000đ

Mẫu nhà HP46

 • Chiều rộng nhà: 10.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.9m
 • Diện tích mặt sàn: 138.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc
 • Đơn giá: 3,534,745đ

Mẫu nhà HP49

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17m
 • Diện tích mặt sàn: 85.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,032,000đ

Mẫu nhà HP53

 • Chiều rộng nhà: 3.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.3m
 • Diện tích mặt sàn: 22.6m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,602,845đ

Mẫu nhà HP61

 • Chiều rộng nhà: 6.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.1m
 • Diện tích mặt sàn: 71.0m2
 • Số tầng: 7
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 5,022,864đ

Mẫu nhà HP67

 • Chiều rộng nhà: 18m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.7m
 • Diện tích mặt sàn: 138.6m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,818,180đ

Mẫu nhà HP69

 • Chiều rộng nhà: 10.9m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9.8m
 • Diện tích mặt sàn: 106.8m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,908,898đ

Mẫu nhà HP72

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 23m
 • Diện tích mặt sàn: 115.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,840,000đ

Mẫu nhà HP73

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 23m
 • Diện tích mặt sàn: 115.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,840,000đ

Mẫu nhà HP82

 • Chiều rộng nhà: 7.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.5m
 • Diện tích mặt sàn: 88.5m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc
 • Đơn giá: 3,676,613đ

Mẫu nhà HP84

 • Chiều rộng nhà: 12.3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7m
 • Diện tích mặt sàn: 86.1m2
 • Số tầng: 1
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 3,474,900đ

Mẫu nhà HP85

 • Chiều rộng nhà: 11.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16m
 • Diện tích mặt sàn: 177.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,623,320đ

Mẫu nhà HP88

 • Chiều rộng nhà: 12.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.4m
 • Diện tích mặt sàn: 162.1m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,618,520đ

Mẫu nhà HP101

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15.7m
 • Diện tích mặt sàn: 62.8m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,960,800đ

Mẫu nhà HP107

 • Chiều rộng nhà: 5.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.4m
 • Diện tích mặt sàn: 58.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,796,640đ

Mẫu nhà HP108

 • Chiều rộng nhà: 12m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.3m
 • Diện tích mặt sàn: 159.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 7,009,200đ

Mẫu nhà HP115

 • Chiều rộng nhà: 12.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16.7m
 • Diện tích mặt sàn: 210.4m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 10,275,121đ

Mẫu nhà HP4

 • Chiều rộng nhà: 7.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 8m
 • Diện tích mặt sàn: 61.6m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,721,160đ

Mẫu nhà HP9

 • Chiều rộng nhà: 4.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 63.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD
 • Đơn giá: 3,740,850đ

Mẫu nhà HP12

 • Chiều rộng nhà: 5.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 87.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,832,000đ

Mẫu nhà HP13

 • Chiều rộng nhà: 6.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.6m
 • Diện tích mặt sàn: 83.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,730,862đ

Mẫu nhà HP15

 • Chiều rộng nhà: 5.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13m
 • Diện tích mặt sàn: 70.2m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,859,000đ

Mẫu nhà HP18

 • Chiều rộng nhà: 9.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.2m
 • Diện tích mặt sàn: 115.9m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,829,300đ

Mẫu nhà HP19

 • Chiều rộng nhà: 8.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.7m
 • Diện tích mặt sàn: 119.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,446,794đ

Mẫu nhà HP21

 • Chiều rộng nhà: 3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 30.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,050,000đ

Mẫu nhà HP26

 • Chiều rộng nhà: 5.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.7m
 • Diện tích mặt sàn: 60.8m2
 • Số tầng: 7
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,532,920đ

Mẫu nhà HP28

 • Chiều rộng nhà: 8.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 6.8m
 • Diện tích mặt sàn: 59.8m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,698,984đ

Mẫu nhà HP33

 • Chiều rộng nhà: 5.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9.1m
 • Diện tích mặt sàn: 50.1m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,575,630đ

Mẫu nhà HP40

 • Chiều rộng nhà: 9.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.7m
 • Diện tích mặt sàn: 101.6m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc
 • Đơn giá: 2,491,335đ

Mẫu nhà HP41

 • Chiều rộng nhà: 3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12m
 • Diện tích mặt sàn: 36.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,024,000đ

Mẫu nhà HP45

 • Chiều rộng nhà: 8.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.5m
 • Diện tích mặt sàn: 113.4m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD
 • Đơn giá: 4,897,530đ

Mẫu nhà HP51

 • Chiều rộng nhà: 8.9m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14.6m
 • Diện tích mặt sàn: 129.9m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,208,380đ

Mẫu nhà HP56

 • Chiều rộng nhà: 3.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14.4m
 • Diện tích mặt sàn: 54.7m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,613,680đ

Mẫu nhà HP57

 • Chiều rộng nhà: 13.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.4m
 • Diện tích mặt sàn: 180.9m2
 • Số tầng: 1
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,029,670đ

Mẫu nhà HP59

 • Chiều rộng nhà: 11.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.4m
 • Diện tích mặt sàn: 131.1m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,770,930đ

Mẫu nhà HP64

 • Chiều rộng nhà: 11.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14.5m
 • Diện tích mặt sàn: 168.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 6,128,640đ

Mẫu nhà HP66

 • Chiều rộng nhà: 10.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 6.8m
 • Diện tích mặt sàn: 71.4m2
 • Số tầng: 7
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD
 • Đơn giá: 6,118,470đ

Mẫu nhà HP68

 • Chiều rộng nhà: 18m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.7m
 • Diện tích mặt sàn: 138.6m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,818,180đ

Mẫu nhà HP70

 • Chiều rộng nhà: 15.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7m
 • Diện tích mặt sàn: 109.9m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,667,300đ

Mẫu nhà HP71

 • Chiều rộng nhà: 17.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 6.7m
 • Diện tích mặt sàn: 118.6m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,834,620đ

Mẫu nhà HP74

 • Chiều rộng nhà: 8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.5m
 • Diện tích mặt sàn: 92.0m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,524,600đ

Mẫu nhà HP75

 • Chiều rộng nhà: 8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.4m
 • Diện tích mặt sàn: 91.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,806,840đ

Mẫu nhà HP76

 • Chiều rộng nhà: 5.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.9m
 • Diện tích mặt sàn: 60.7m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,037,041đ

Mẫu nhà HP77

 • Chiều rộng nhà: 11.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 8m
 • Diện tích mặt sàn: 94.4m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,431,800đ

Mẫu nhà HP78

 • Chiều rộng nhà: 4.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9m
 • Diện tích mặt sàn: 43.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,255,200đ

Mẫu nhà HP79

 • Chiều rộng nhà: 7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.3m
 • Diện tích mặt sàn: 86.1m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,029,860đ

Mẫu nhà HP80

 • Chiều rộng nhà: 6.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 68.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,801,800đ

Mẫu nhà HP81

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 19m
 • Diện tích mặt sàn: 95.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,284,000đ

Mẫu nhà HP83

 • Chiều rộng nhà: 6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 20m
 • Diện tích mặt sàn: 120.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,079,000đ

Mẫu nhà HP86

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 18m
 • Diện tích mặt sàn: 90.0m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,320,000đ

Mẫu nhà HP89

 • Chiều rộng nhà: 8.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15.6m
 • Diện tích mặt sàn: 134.2m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,580,416đ

Mẫu nhà HP90

 • Chiều rộng nhà: 8.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14.6m
 • Diện tích mặt sàn: 118.3m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,893,020đ

Mẫu nhà HP92

 • Chiều rộng nhà: 5.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.4m
 • Diện tích mặt sàn: 57.2m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,691,800đ

Mẫu nhà HP96

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16m
 • Diện tích mặt sàn: 80.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,860,000đ

Mẫu nhà HP99

 • Chiều rộng nhà: 18.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.8m
 • Diện tích mặt sàn: 142.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,573,044đ

Mẫu nhà HP104

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 18m
 • Diện tích mặt sàn: 90.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,940,000đ

Mẫu nhà HP105

 • Chiều rộng nhà: 9m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.8m
 • Diện tích mặt sàn: 97.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,727,080đ

Mẫu nhà HP110

 • Chiều rộng nhà: 7.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17m
 • Diện tích mặt sàn: 127.5m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD
 • Đơn giá: 7,171,875đ

Mẫu nhà HP112

 • Chiều rộng nhà: 11.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.8m
 • Diện tích mặt sàn: 90.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,142,960đ

Mẫu nhà HP113

 • Chiều rộng nhà: 9m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.2m
 • Diện tích mặt sàn: 118.8m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,838,400đ

Mẫu nhà HP114

 • Chiều rộng nhà: 5.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.3m
 • Diện tích mặt sàn: 52.5m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,591,080đ

Mẫu nhà HP117

 • Chiều rộng nhà: 5.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 85.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,008,500đ

Mẫu nhà HP119

 • Chiều rộng nhà: 13.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16.7m
 • Diện tích mặt sàn: 218.8m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 8,606,790đ

Mẫu nhà HP1

 • Chiều rộng nhà: 9.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13m
 • Diện tích mặt sàn: 123.5m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD
 • Đơn giá: 7,018,875đ

Mẫu nhà HP3

 • Chiều rộng nhà: 7.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 8.6m
 • Diện tích mặt sàn: 66.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,558,744đ

Mẫu nhà HP5

 • Chiều rộng nhà: 8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16m
 • Diện tích mặt sàn: 128.0m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,004,000đ

Mẫu nhà HP10

 • Chiều rộng nhà: 7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 105.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt phải, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,535,000đ

Mẫu nhà HP14

 • Chiều rộng nhà: 5.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 8m
 • Diện tích mặt sàn: 41.6m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,197,600đ

Mẫu nhà HP22

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 16.9m
 • Diện tích mặt sàn: 67.6m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,133,600đ

Mẫu nhà HP23

 • Chiều rộng nhà: 3.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14.7m
 • Diện tích mặt sàn: 54.4m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc
 • Đơn giá: 2,831,153đ

Mẫu nhà HP25

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15.7m
 • Diện tích mặt sàn: 62.8m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc
 • Đơn giá: 2,417,580đ

Mẫu nhà HP29

 • Chiều rộng nhà: 3.45m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.4m
 • Diện tích mặt sàn: 35.9m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 3,991,680đ

Mẫu nhà HP34

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15.2m
 • Diện tích mặt sàn: 76.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,902,600đ

Mẫu nhà HP36

 • Chiều rộng nhà: 10.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 8.8m
 • Diện tích mặt sàn: 91.5m2
 • Số tầng: 4.5
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,484,592đ

Mẫu nhà HP37

 • Chiều rộng nhà: 4.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10m
 • Diện tích mặt sàn: 42.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,590,000đ

Mẫu nhà HP39

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12m
 • Diện tích mặt sàn: 48.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,099,600đ

Mẫu nhà HP47

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13.5m
 • Diện tích mặt sàn: 67.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,582,875đ

Mẫu nhà HP50

 • Chiều rộng nhà: 3.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 10.5m
 • Diện tích mặt sàn: 33.6m2
 • Số tầng: 6
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,160,080đ

Mẫu nhà HP54

 • Chiều rộng nhà: 4.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.1m
 • Diện tích mặt sàn: 33.4m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,941,155đ

Mẫu nhà HP60

 • Chiều rộng nhà: 12.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17.5m
 • Diện tích mặt sàn: 218.8m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,323,125đ

Mẫu nhà HP87

 • Chiều rộng nhà: 4.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 19m
 • Diện tích mặt sàn: 91.2m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,162,400đ

Mẫu nhà HP91

 • Chiều rộng nhà: 15.2m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9.9m
 • Diện tích mặt sàn: 150.5m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,762,960đ

Mẫu nhà HP95

 • Chiều rộng nhà: 3.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17.4m
 • Diện tích mặt sàn: 59.2m2
 • Số tầng: 7
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 4,498,956đ

Mẫu nhà HP97

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 7.4m
 • Diện tích mặt sàn: 29.6m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,822,400đ

Mẫu nhà HP98

 • Chiều rộng nhà: 5.3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 9.9m
 • Diện tích mặt sàn: 52.5m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,542,805đ

Mẫu nhà HP100

 • Chiều rộng nhà: 6.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 4.6m
 • Diện tích mặt sàn: 28.1m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,386,945đ

Mẫu nhà HP103

 • Chiều rộng nhà: 5.3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 74.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 3,759,840đ

Mẫu nhà HP109

 • Chiều rộng nhà: 7.8m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12m
 • Diện tích mặt sàn: 93.6m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên trái thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,912,000đ

Mẫu nhà HP116

 • Chiều rộng nhà: 8.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.9m
 • Diện tích mặt sàn: 101.1m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,520,700đ

Mẫu nhà HP118

 • Chiều rộng nhà: 7.28m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17.76m
 • Diện tích mặt sàn: 129.3m2
 • Số tầng: 2
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,027,270đ

Mẫu nhà HP2

 • Chiều rộng nhà: 8.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.5m
 • Diện tích mặt sàn: 96.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,857,870đ

Mẫu nhà HP7

 • Chiều rộng nhà: 7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 98.0m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,871,100đ

Mẫu nhà HP24

 • Chiều rộng nhà: 3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 15m
 • Diện tích mặt sàn: 45.0m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,320,000đ

Mẫu nhà HP31

 • Chiều rộng nhà: 5.4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11.7m
 • Diện tích mặt sàn: 63.2m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,741,068đ

Mẫu nhà HP32

 • Chiều rộng nhà: 8.1m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.3m
 • Diện tích mặt sàn: 99.6m2
 • Số tầng: 3
 • Mặt thoáng: Bốn mặt thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,886,504đ

Mẫu nhà HP38

 • Chiều rộng nhà: 5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 17.6m
 • Diện tích mặt sàn: 88.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 2,331,000đ

Mẫu nhà HP42

 • Chiều rộng nhà: 3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 11m
 • Diện tích mặt sàn: 33.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 4,185,000đ

Mẫu nhà HP48

 • Chiều rộng nhà: 4m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 14m
 • Diện tích mặt sàn: 56.0m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 5,220,000đ

Mẫu nhà HP55

 • Chiều rộng nhà: 5.7m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 5.8m
 • Diện tích mặt sàn: 33.1m2
 • Số tầng: 5
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,931,390đ

Mẫu nhà HP58

 • Chiều rộng nhà: 7.3m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 13m
 • Diện tích mặt sàn: 94.9m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt trái, mặt phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Kết cấu XD, Điện nước
 • Đơn giá: 6,116,400đ

Mẫu nhà HP65

 • Chiều rộng nhà: 4.6m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 5.2m
 • Diện tích mặt sàn: 23.9m2
 • Số tầng: 4
 • Mặt thoáng: Chỉ mặt trước thoáng
 • Phong cách: Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,246,392đ

Mẫu nhà HP93

 • Chiều rộng nhà: 6.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 12.7m
 • Diện tích mặt sàn: 82.5m2
 • Số tầng: 1
 • Mặt thoáng: Mặt trước và mặt bên phải thoáng
 • Phong cách: Cổ điển, Bán cổ điển
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ
 • Đơn giá: 1,205,032đ

Mẫu nhà HP102

 • Chiều rộng nhà: 4.5m
 • Chiều dài (sâu) nhà: 24m
 • Diện tích mặt sàn: 108.0m2
 • Số tầng: 1
 • Mặt thoáng: Mặt trước, mặt sau thoáng
 • Phong cách: Bán cổ điển, Hiện đại
 • Bao gồm bản vẽ: Kiến trúc sơ bộ, Chi tiết kiến trúc, Điện nước
 • Đơn giá: 2,570,400đ

Từ khóa trang: mẫu nhà, mẫu nhà đẹp, nhà đẹp, bản vẽ nhà, thiết kế nhà, hồ sơ nhà, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, bản vẽ thiết kế, bán mẫu nhà, mua mẫu nhà, homeplan, mẫu nhà vietaa, mẫu nhà giá rẻ